Jak drugi największy bank w Polsce korzysta z technologii i wideo w outplacemencie?

Autor:
Ania Zarczuk

Do zwolnień grupowych może dochodzić z wielu powodów i niekoniecznie musi być nim zła sytuacja firmy. Może do nich dojść przy zmianie modelu biznesowego, optymalizacji procesów i adekwatnym dostosowaniu struktur organizacyjnych. Jest to moment, w którym profesjonalista HR staje przed wyzwaniem zapewnienia odpowiedniego wsparcia i opieki nad pracownikami, w tej trudnej dla nich sytuacji.

Zobaczmy, jak podejść świadomie i odpowiedzialnie do takiej sytuacji?

W tym miejscu warto spojrzeć na dwie bardzo istotne statystyki. Pierwsza, to średni czas poszukiwania pracy w Polsce, który według badania Monitor Rynku Pracy wynosi obecnie 2 miesiące. Druga, to oczekiwania kończących swoją przygodę w firmie pracowników, z których aż 97% oczekuje pomocy od pracodawcy podczas redukcji etatów. Świadomi i dojrzali pracodawcy, decydują się na outplacement, czyli program mający na celu wsparcie zwalnianych pracowników.

Jak wygląda program outplacementowy w 2019 roku? Czy dysponując nowoczesnymi technologiami i wieloma kanałami kontaktu możemy realnie wpłynąć na poprawę sytuacji zwalnianych pracowników? Odpowiedź na to pytanie dobrze obrazuje przykład działań rozpoczętych w ostatnim czasie przez Santander Bank Polska.

# Jak Santander Bank Polska zmierzył się z programem zwolnień grupowych?

Na początku 2019 roku w Santander Bank Polska wdrożony został proces zwolnień grupowych. Objął on pracowników reprezentujących różne grupy demograficzne i kompetencyjne, którzy w wielu przypadkach, nie zmieniali miejsca zatrudnienia w ostatnich latach. Choć ich potrzeby są często różne to wspólnym mianownikiem jest chęć aktualizacji swojej wiedzy dotyczącej poruszania się po nowoczesnym rynku pracy, który w ostatnich latach uległ znacznej transformacji i digitalizacji.

Dlatego Santander Bank Polska we współpracy z firmą szkoleniowo-konsultingową HR Embassy oraz firmą technologiczną Waywer, stworzyli program micro-learningowy, którego celem jest wsparcie odchodzących pracowników w poszukiwaniu nowej pracy.

# Łatwość dostępu i odpowiednia forma przekazu kluczem do sukcesu.

Pierwszym kluczowym elementem działań było wykorzystanie odpowiedniej technologii i formy dostarczania pracownikom informacji. Najważniejsza była prostota uzyskania dostępu oraz łatwa w konsumpcji forma przekazu.

W tym celu, Santander Bank Polska, we współpracy z firmą Waywer stworzył stronę internetową, na której użytkownicy mogą zapisać się do subskrypcji wideo poradnika “Wszystko o rynku pracy”. Po zapisaniu się, przez siedem kolejnych dni automatycznie otrzymują SMS i/lub e-mail z wideo oraz materiałami dodatkowymi. Każdy odcinek dotyczy innego aspektu poruszania się po współczesnym rynku pracy.

Intuicyjna strona www oraz prosta formuła były wartością dodaną dla pracowników z różnych grup demograficznych i różnych specjalizacji.

# W 7 dni do nowej pracy

Kluczowym elementem całego projektu, poza technologią dystrybucji była wiedza dostarczana pracownikom. Santander Bank Polska wraz z HR Embassy zaprojektowali kompleksowy program edukacyjny nagrany w formie wideo poradnika. W każdym odcinku dostarczana jest dawka wiedzy, przygotowująca pracowników do wejścia na rynek pracy.

W kolejnych odcinkach poradnika ekspertka Karolina Latus, CEO oraz współzałożycielka HR Embassy omawia poszczególne etapy poszukiwania pracy: od zbudowania strategii poszukiwań, przez stworzenie profesjonalnego CV i konta na LinkedIn aż do finalnych negocjacji wynagrodzenia. Dodatkowo użytkownicy otrzymują materiały do pracy własnej i zadania do zrealizowania.

Nowoczesny przewodnik pełen merytorycznych, rzeczowych informacji pomaga przygotować się do wejścia na rynek pracy i obniża stres z tym związany.

# Rozstania z klasą

Zwolnienia grupowe nie są tematem łatwym dla profesjonalistów HR. Kluczowe w dojrzałym podejściu do outplacementu jest strategiczne i przemyślane podejście do tematu. Należy skupić się na celu, który chcemy osiągnąć programem outplacementowym i doborze odpowiednich sposobów komunikacji dopasowanych do odchodzących od nas pracowników. Santander Bank Polska nie ograniczył się do zapewnienia godziwych warunków wypowiedzenia. Zrobił coś więcej. Wprowadził przemyślany program nowoczesnego outplacementu, by podziękować swojej załodze za wspólnie spędzony czas, lojalność i w tym krytycznym momencie wyciągnął pomocną dłoń by odpowiednio się pożegnać.

Coraz więcej firm, bo aż 40% stosuje zwolnienia monitorowane, jednak świadomych i realnie wpływających na sytuację pracowników działań jest nadal mało. Takie jak ten powinny służyć za przykład dla innych pracodawców.

Autor:
Ania Zarczuk
Udostępnij