#2 HR na Deser: Planowanie ścieżki rozwoju pracownika

Autor:
Karolina Latus

Sierpniowy meet-up został poświęcony upskillingowi pracownika, czyli planowaniu ścieżki rozwoju pracownika oraz jego kompetencji i umiejętności. Partnerem wydarzenia zostało Startberry, które udostępniło nam swoją strefę coworkingową. W spotkaniu wzięły udział 122 osoby.

Wydarzenie rozpoczęliśmy od warsztatów zorganizowanych przez Pracownię Gier Szkoleniowych. Rozegrano grę, którą na co dzień wykorzystuje się w treningach managerskich. Zostały zmierzone kompetencje uczestników podczas symulacji szkoleniowej. Pracownia zapoznała również uczestników z narzędziem umożliwiającym digitalizację procesu diagnozy kompetencji oraz pozwalającym na przeprowadzenie wirutalnego Assessment Center.
Prelekcja Aliny Smolarek – HR Dyrektora w Enel-Med – poświęcona została funkcjonowaniu systemu zarządzania zasobami ludzkimi oraz sposobom wyznaczania ścieżki rozwoju pracownika na przykładzie centrum medycznego.
Wystąpieniem kończącym spotkanie była prelekcja Karoliny Latus z HR Embassy. Opowiedziała ona o tym, jak podnieść umiejętności pracowników na podstawie własnych doświadczeń wyniesionych z prowadzenia agencji rekrutacyjnej CRAFTS. Ponadto, Karolina omówiła jak powinna wyglądać prawidłowo i rzetelnie przeprowadzona rekrutacja.

1. Anna Zielińska-Wolfigiel, Pracownia Gier Szkoleniowych.
Doradca personalny i trener z ponad 10-letnim doświadczeniem w firmach doradczych i po stronie klienta. Specjalizuje się w tematyce: doboru i oceny kompetencji personelu, wpierania komunikacji, zarządzania, negocjacji, sprzedaży.
W ramach rekrutacji i doradztwa dla firm, zajmuje się obsadzaniem osób na stanowiska na poziomie n, n-1, n-2. Posługuję się metodami poszukiwań bezpośrednich i różnorodnymi narzędziami oceny (AC, DC, CG – AC on-line, testy kompetencji inne). Jest licencjonowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej trenerem-szkoleniowcem (Nr 6281/2015), ma certyfikat trenerski. Ukończyła kurs coachów (Human Advice), a także kurs z certyfikatem MEN w zakresie stosowania gier i grywalizacji w edukacji.

2. Alina Smolarek, HR Dyrektor Enel-Med.
Odpowiada za realizację strategii personalnej w firmie, funkcjonowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi firmy oraz podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących pracowników i rozwoju organizacji. Doświadczenie zdobywała m.in. w należącej do międzynarodowej Grupy Aviva, firmy ubezpieczeniowej Commercial Union Polska, gdzie w latach 2006-2008 sprawowała funkcję Menedżera ds. Efektywności i Rozwoju Zasobów Ludzkich. W latach 1999-2006 pracowała w firmie Netia SA, gdzie odpowiadała za szerokorozumiane sprawy personalne jako HR Biznes Partner dla Grupy Komercyjnej (Sprzedaż, Marketing i Obsługa Klienta). Alina Smolarek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim.

3. Karolina Latus – CEO CRAFTS.
Zwana także Krawcową Rekrutacji, od 8 lat z sukcesami prowadzi kreatywną agencję zatrudnienia CRAFTS w Polsce, która łączy branże HR z marketingiem. Jest certyfikowanym asesorem, HR Business Partnerem, Trenerem i Coachem. Jest mentorem w programie „Mentoring Działania” oraz wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim. Jest również pomysłodawcą i organizatorem konferencji „HR na Deser” oraz autorką programu „Mentoring Rekrutacyjny”. Cyklicznie realizuje „HR Talks with CRAFTS”, cykle nagrań na żywo, na swoim fanpage Krawcowa Rekrutacji na Facebook’u, gdzie razem z ekspertami oraz praktykami biznesu, omawia najważniejsze kwestie związane z branżą HR i około HR.

Autor:
Karolina Latus
Udostępnij